ส่งข้อความ
ข่าว
บ้าน > ข่าว > Company news about องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อเรา
86-379-63262958
ติดต่อตอนนี้

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

2023-03-06

ข่าวล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน วัฒนธรรมขงจื๊อมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการก่อสร้างอาคารโบราณของจีนมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในลำดับชั้นของสถาปัตยกรรมโบราณของจีน ระบบการออกแบบที่สวยงามทางสถาปัตยกรรม ความคิดเฉื่อยชาของระบบการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และวิธีการสอนเทคโนโลยีการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมปัจจุบันการก่อสร้างสถาปัตยกรรมจีนยังมีปัญหาบางประการ เช่น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดลักษณะเฉพาะและการรับรู้ถึงงานวิจิตรในกระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในระบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณของจีนและองค์ประกอบเหล่านี้สามารถให้ความรู้แจ้งที่สอดคล้องกันแก่เรา

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ  0

    

สถาปัตยกรรมโบราณของจีนซึ่งมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ลึกซึ้งและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมนั้นกว้างและลึกซึ้ง เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และสัมผัสได้นั้นครองตำแหน่งที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโลก"สถาปัตยกรรมเป็นประวัติศาสตร์ที่มั่นคง"ในระดับหนึ่ง สถาปัตยกรรมโบราณของจีนเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของจีนโดยย่อสถาปัตยกรรมโบราณของจีนมีความเข้มข้นของการเมืองแบบดั้งเดิม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปรัชญา จริยธรรม และแนวคิดอื่น ๆ และได้กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนแม้จะสะท้อนถึงเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม แต่ก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนในระดับที่มากขึ้น

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ  1

ดังนั้น สถาปัตยกรรมจึงเป็นการแสดงออกภายนอกของวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนที่เข้มข้นของแก่นลึกของวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมบันทึกกระบวนการของการพัฒนาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกลายเป็นจิตวิญญาณของสถาปัตยกรรมในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน วัฒนธรรมขงจื๊อมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณของจีน และมีความรอบรู้อย่างมากในการพัฒนาการก่อสร้างสถาปัตยกรรมของจีน

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ  2

ขงจื๊อเชื่อว่า "ความเมตตากรุณา" ของผู้คนไม่ควรจำกัดอยู่เพียง "ความสัมพันธ์ใกล้ชิด" แต่ควรขยายจากเครือญาติไปสู่สมาชิกทุกคนในสังคมตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนตามลัทธิขงจื๊อ สภาวะทางอารมณ์ของ "ความเมตตากรุณา" ที่เป็นอัตวิสัยนี้ควรถูกทำให้เป็นภายนอกด้วย กล่าวคือ "ความเมตตากรุณา" ควรรวมอยู่ในบรรทัดฐานพฤติกรรมของผู้คน และบรรทัดฐานที่สำคัญที่สุดคือระบบปิตาธิปไตยศักดินาในความเป็นจริง ระบบการก่อสร้างอาคารโบราณของจีนได้สะท้อนถึงระบบการปกครองแบบศักดินาอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลที่ลึกซึ้งของวัฒนธรรมขงจื๊อที่มีต่อระบบการก่อสร้างอาคาร

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมขงจื๊อในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ  3

    ลัทธิขงจื๊อมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการก่อสร้างของสถาปัตยกรรมโบราณของจีนการพัฒนาและวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมโบราณของจีนเป็นไปตามข้อกำหนดของลัทธิขงจื๊อในสมัยโบราณไม่มีระบบสถาปัตยกรรมที่ตายตัว และไม่มีกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม

    

    

ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว จีนคุณภาพดี กระเบื้องดินเผาจีน ผู้จัดหา. ลิขสิทธิ์ © 2022-2024 chineserooftile.com . สงวนลิขสิทธิ์.